Cài đặt máy trạm

Cài máy trạm mới

Nếu máy trạm đã được cài đặt trên máy tính, nhưng bị mất shortcut từ máy chủ có thể bỏ quả mục này, xem chi tiết cách làm ở mục sau.

Bước 1: Thao tác tại máy chủ:

  • Copy thư mục Ketoan_Info ở ổ C và file setup.exe trong bộ cài vào thư mục Ketoan trong C:\Program Files (x86)\Ketoan (một số máy là win 32 bit sẽ là C:\Program Files\Ketoan)

  • Chuột phải vào thư mục Ketoan (C:\Program Files (x86)\Ketoan) -> properties -> chọn tab Sharing -> Advanced Sharing -> chọn ô Share this folder -> ok

Bước 2: Thao tác tại máy trạm:

  • Thao tác xem thư mục Ketoan tại máy chủ tương tự Kiểu thứ nhất -> chạy file setup.exe ở thư mục ketoan -> sent to account ra desktop.

  • Copy thư mục Ketoan_info vào ổ C.

  • Xóa biểu tượng 1N có tên KETOAN, và xóa thư mục Ketoan tại ổ C:\Program Files (x86)

  • Khởi động lại máy -> xong

Mất shortcut từ máy chủ

Bước 1: Click vào My computer (trên desktop) hoặc chọn File explorer ở thanh taskbar -> click This PC (một số máy sẽ là "My computer") -> search \\tên_máy_chủ. Ví dụ máy chủ tên là maychu -> search \\maychu -> bấm enter.

Bước 2: Chọn thư mục Ketoan đã được share từ máy chủ -> click chuột phải vào "account" -> chọn sent to -> desktop -> xong