Cài đặt
Hướng dẫn NHẬP
KẾ TOÁN VẬN TẢI
Hướng dẫn tiện ích
Kiến thức kế toán

Chỉnh sửa đồng loạt chứng từ kế toán

Chỉnh sửa đồng loạt chứng từ kế toán

Bước 1: Vào menu TIỆN ÍCH -> LỌC CHỨNG TỪ KÊ TOÁN -> lọc các bút toàn cần sửa

Bước 2: Bấm nút “Sửa”

Bước 3: “Chọn cột được sửa” ở góc trái màn hình -> kích chuột vào 1 ô trong cột đã chọn

3.1: Nếu muốn sửa tất cả các chứng từ đã lọc: bấm Ctrl+E -> điền giá trị thay thế vào ô trống

3.2: Nếu muốn sửa 1 số chứng từ -> bôi xanh các dòng muốn sửa -> Giữ shift chọn từ dòng đến dòng hoặc giữ ctrl chọn từng dòng muốn sửa -> bấm Ctrl+E -> điền giá trị thay thế vào ô trống

3.3: Nếu muốn sửa từng dòng chứng từ -> chọn từng ô trong cột đã chọn -> xóa đi và sửa lại, thao tác như trong excel.