Nhập định mức nguyên vật liệu cho đơn vị sản xuất theo TT200

Thay đổi tham số trong phần mềm: Khách hàng gọi cho các nhân viên hỗ trợ phần việc này.

Sau khi đã thay đổi tham số, quý khách thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào menu Hệ thống -> từ điển hệ thống -> từ điển vật tư -> khai báo các mã thành phẩm, ghi tài khoản 155, ghi tài khoản doanh thu thành phẩm 5112 và giá vốn thành phẩm 6323 (tự mở thêm tài khoản chi tiết này) .

Bước 2: Vào menu Số dư -> ĐỊnh mức nguyên vật liệu và sản lượng sx ->bấm SỬA

2.1. Ở tab 1. ĐỊNH MỨC, chọn thành phẩm, thêm các vật tư cần để sản xuất thành phẩm ở phần khung bên cạnh

Đã có Phiếu nhập vật tư rồi thì phần đơn giá và trị giá sau khi tính toán sẽ tự nhảy ra, ở đây chỉ cần điền số lượng.

2.2. Ở tab 2. sản lương sản xuất -> điền thời gian xuất thành phẩm, vật tư;

Ví dụ cuối tháng 1 mới làm phiếu xuất, thì điền thời gian là 31/01/2017 ấn enter -> các mã thành phẩm sẽ hiện ra ở khung bên kia, và điền sản lượng dự tính vào cột sản lượng.

Chọn nút TÍNH ĐỊNH MỨC. Tính trong 1 tháng (hoặc tùy thời gian xuất của các đơn vị)

Bước 3: Sau đó vào menu TÍNH TOÁN -> TÍNH SỐ DƯ CUỐI THÁNG -> Tính toán thời gian vừa tính trong định mức

Chương trình sẽ tự động tạo ra Phiếu xuất tư vào sản xuất dựa trên định mức ứng với từng công trình thành phẩm

Bước 4: Vào menu TÍNH TOÁN -> KẾT CHUYỂN CÔNG TRÌNH, HỢP ĐỒNG, SẢN PHẨM -> chọn từ tháng đến tháng -> kết chuyển có 621 sang nợ 154 ( đối với TT200 cần phải làm thao tác này, nhưng TT133 thì không cần)

Bấm kết chuyển -> lưu kết quả

Bước 5: Vào menu IN BÁO CÁO -> GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT -> BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

Tích vào ô TẠO PHIẾU NHẬP KHO THÀNH PHẨM (nếu muốn nhập kho thành phẩm tự động), bấm IN BÁO CÁO

Lưu ý: Đối với các mục Nhân công, máy thi công, sản xuất chung -> phải nhập trực tiếp theo từng công trình sản phẩm. Vào chứng từ -> Chứng từ kế toán -> chọn loại chứng từ KHÁC để hạch toán -> nhập xong TÍNH SỐ DƯ CUỐI THÁNG số liệu sẽ nhảy vào bảng TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM này.

VỀ PHIẾU NHẬP KHO THÀNH PHẨM

Vào menu chứng từ -> phiếu nhập vật tư hàng hóa, thành phẩm -> chọn kho Thành phẩm

Muốn xuất bán luôn các phiếu nhập này, chọn nút XUẤT BÁN -> chương trình sẽ cho ra 1 phiếu xuất bán hết sô lượng thành phẩm đã nhập -> Lưu số liệu.