Sao chép số liệu sang dữ liệu khác

Bước 1: Vào Menu Tiện ích

Vào menu TIỆN ÍCH -> 5. Sao chép số liệu sang cơ sở dữ liệu khác

Tại đây có các mục để chọn. Ví dụ muốn copy CHỨNG TỪ KẾ TOÁN thì chọn mục 1.

Bước 2: Chọn chứng từ muốn copy

Sau khi chọn mục cần thiết, Ví dụ chọn mục 1. Copy chứng từ kế toán, sẽ hiện bảng lọc chứng từ như sau:

  • Tích vào ô Cho lọc từ tháng đến tháng

  • Giữ phím Shift chọn từ dòng đến dòng cần copy (giống với chọn trong excel); Hoặc giữ Ctrl chọn từng dòng lẻ muốn copy.

Bước 3: Copy Paste

Sau khi bôi xanh các dòng, bấm nút COPY, rồi bấm nút PASTE (bên cạnh):

  • Ô Tên Server: là tên của máy chủ, nếu đấy là máy chủ rồi thì điền là (local)

  • Ô Dữ liệu: điền tên của dữ liệu muốn copy đến

  • Nếu có thêm mã công nợ mới, bấm tích vào ô Khi copy dữ liệu thì copy luôn từ điển

Bấm CHẤP NHẬN để chạy, sẽ thấy 1 dòng chạy như thế này ở phần Loại chứng từ phía trên góc trái màn hình, sau khi chạy xong chương trình sẽ báo ĐÃ COPY XONG