Phân bổ và kết chuyển tài khoản

1️⃣ KẾT CHUYỂN: Kết chuyển bằng tay: Hạch toán trực tiếp chứng từ kết chuyển Kết chuyển tự động: Kế toán viên muốn kết chuyển tự động tài khoản nào, đến cuối kỳ, phần mềm sẽ tự động tạo ra các chứng từ kết chuyển cho tài khoản đó. Kết chuyển bán tự động (hỗ trợ kết chuyển): Phần mềm sẽ đưa ra toàn bộ số liệu DỰ ĐỊNH KẾT CHUYỂN, sau đó tùy vào kế toán viên sẽ lựa chọn cần kết chuyển bao nhiêu để điều chỉnh số liệu kết chuyển theo ý muốn.

2️⃣ PHÂN BỔ: Phân bổ khấu hao Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước Phân bổ nguyên vật liệu Phân bổ các tài khoản chi phí cho Công trình - hợp đồng, sản phẩm. Phân bổ các tài khoản tập hợp chi phí (không theo dõi chi tiết) vào các công trình - hợp đồng, sản phẩm. .... 👩🏻‍💻 Do đặc thù của từng đơn vị, nên kế toán viên luôn mong muốn việc hạch toán chi phí được thực hiện trực tiếp vào các công trình - hợp đồng cụ thể. 👨🏻‍💻 Nhưng có những chi phí vẫn không thể hạch toán trực tiếp được mà phải hạch toán vào 1 đầu mục CHUNG, sau đó từ đầu mục CHUNG mới PHÂN BỔ cho những đầu mục khác. 👍 Phần mềm kế toán Nhất Nam có thể xử lý mọi tình huống PHÂN BỔ, với đầy đủ các tiêu thức phân bổ để kế toán viên lựa chọn cho phù hợp với công việc của mình như: Lãi gộp, phát sinh theo tài khoản, số lương - sản lượng, tỷ lệ...