Cài đặt
Hướng dẫn NHẬP
KẾ TOÁN VẬN TẢI
Hướng dẫn tiện ích
Kiến thức kế toán

Tạo dữ liệu mới

TẠO DỮ LIỆU MỚI:

 • Ta chuột phải vào biểu tượng kế toán ngoài desktop -> chọn open file location -> chọn restore

 • Hoặc nếu quý khách thường xuyên phải tạo hay phục hồi dữ liệu thì có thể send to "restore" ra desktop để tiện thao tác

 • Kích đúp vào biểu tượng restore -> chọn kiểu tệp

 • Sẽ có 2 kiểu định dạng chứa dữ liệu: 1 là kiểu nén file.rar, 2 là kiểu file.bak (hình ảnh minh họa). dữ liệu ở định dạng nào thì ta chọn đối chiếu đến đó.

 • Thông thường trong bộ cài đặt kế toán chúng tôi có để file ketoan.rar để tạo dữ liệu mới, quý khách chọn ketoan.rar (nếu không có file ketoan.rar, tải về theo đường link sau: https://phanmemnhatnam.com/tai-ve )

 • Đặt tên cho dữ liệu

 • Sau khi ấn thực hiện và hệ thống chạy xong. Ta thoát ra và vào chương trình

 • Ta đăng nhập với tên người sử dụng: 99; pass: khong mot ( "khong" dấu cách chữ "mot")

 • Chọn Thay đổi tên đơn vị -> Sửa -> điền thông tin công ty

 • Chọn Từ điển dữ liệu kế toán -> bấm sửa -> lôi dữ liệu ra.

 • Nếu dữ liệu theo TT133, vào Hệ thống -> Thay đổi các tham số của hệ thống -> Search ở ô Diễn giải cần tìm là DNN -> Thay giá trị SX ở cột giá trị thành DNN -> thoát

PHỤC HỒI DỮ LIỆU CŨ

1. Có 2 kiểu dữ liệu cũ

1.1. Kiểu thứ nhất: dữ liệu đã được backup thành file.rar hoặc file.bak

Quý khách xem hướng dẫn tại link sau: https://docs.phanmemnhatnam.com/huong-dan-su-dung-1/phuc-hoi-du-lieu-cu

1.2. Kiểu thứ hai: dữ liệu được lưu trữ trong dưới dạng file gốc .mdf hoặc .data

 • Đối với kiểu dữ liệu gốc lưu ở dạng .mdf, ta vào Enterprise manager

 • Chọn (+) cho đến khi thấy Databases -> chuột phải -> all Tasks -> Attach Database

 • Chọn [...] (bên cạnh nút Verify) để chọn file nguồn chứa dữ liệu -> chọn các file lưu dưới dạng .mdf hoặc .data -> ok

 • Vào Người sử dụng: 99; pass: "khong mot" ( không cách một ) -> để lôi dữ liệu ra (thao tác giống phần trên)