Phục hồi dữ liệu cũ

Bước 1:

Đăng nhập vào chương trình với : người sử dụng: 99, mật khẩu: khong mot -> đồng ý

Chọn Hệ thống -> 1. Kết nối cơ sở dữ liệu

Hình 1. Đăng nhập để vào hệ thống

Bước 2:

Sau khi hiện bảng này chọn Tạo Mới

Hình 2. Tạo mới

Sau khi chọn TẠO MỚI sẽ hiện ra bảng sau:

  • Điền file nguồn chứa dữ liệu vào ô Từ file nén (rar,zip...)

  • Điền tên dữ liệu vào ô Dữ liệu.

Thao tác như hình dưới đây. -> Điền xong bấm Thực hiện

Bước 3:

Sau khi phần mềm báo đã phục hồi thành công

Ta vào lại Hệ thống -> A. Từ điển dữ liệu kế toán

Điền mật khẩu: khong mot

Hình 3. Từ điển dữ liệu kế toán

Sau khi lỗi dữ liệu ra bấm THOÁT, chương trình sẽ hỏi Có đồng ý ghi lại các thay đổi không? -> bấm CÓ